1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ / Press Release

20 ตุลาคม 2562

  • A20191017-2
    ผู้บัญชาการทหารอากาศให้การต้อนรับนายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ
  • A20191016
    ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒
  • A20191017
    พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  • A20191015-2
    ​ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๑
  • A20191013-3
    กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม
  • A20191013-2
    ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

20 ตุลาคม 2562

  • D20171113
    เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
  • D20190722
    พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
  • D20190815
    เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
  • D20190711
    ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
  • D20190617
    สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒

20 ตุลาคม 2562

  • C20190909
    การรับสมัคร โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓
  • C20191016
    กองทัพอากาศเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
  • C20191018
    วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
  • C20190924
    งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
  • C20191007
    พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  • C20190925
    พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

20 ตุลาคม 2562

  • E20190401
    กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) บินโปรยละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ โดยตั้งฐานปฏิบัติการที่กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
  • E20190327
    ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
  • E20190415
    พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
  • E20190311
    ทอ.แจงกรณีคลิปข้าราชการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
  • E20190305
    เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (AU-23A) ของกองทัพอากาศ เครื่องยนต์ขัดข้องขณะปฏิบัติภารกิจ
  • 20190215
    พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒